Voor meer informatie: 075 - 635 30 14

Project studenten Hogeschool INHolland

IMG_1052In het kader van het eerste jaar van de opleiding technische bedrijfskunde te Hogeschool INHolland Alkmaar, voeren een groep van vier studenten een arbo en ergonomie onderzoek uit. Als toonaangevend bedrijf in de metaalindustrie willen wij continu de veiligheid van onze medewerkers garanderen en kennis vergaren over hoe we de werkzaamheden in ons bedrijf ergonomischer kunnen inrichten.

De studenten Danielle Groen, Orily de Joode, Jordi Canovas en Jasper John hebben dit project binnen Komet Metaalwaren uitgevoerd. Gedurende de projectperiode hebben zij CO2- en geluidswaardes opgemeten en onderzocht of deze binnen de wettelijke gestelde normen vallen. De studenten zijn het onderzoek gestart met de hoofdvraag: “Voldoen de CO2 – en geluidwaardes binnen Komet Metaalwaren binnen de wettelijke gestelde normen?”

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de hoogst waargenomen waarde van het geluid binnen ons bedrijf 82 dB is, met een gemiddelde waarde op 75 dB. De wettelijke gestelde norm is dat de maximale aanvaardbare waarde zonder gehoorbescherming op 85 dB ligt. Daar waar de hoogste waarden geregistreerd werden, is nooit iemand langer dan een kwartier per dag werkzaam. De gemeten CO2 waardes zijn ook positief. De hoogst gemeten waarde ligt op 640 PPM, waarbij de maximale aanvaardbare concentratie op 1200 PPM ligt.

Komet Metaalwaren is zeer tevreden met het resultaat van het onderzoek: “Het is goed om te zien dat onze medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. De onderzoeksresultaten zijn tevens de opstart voor het opstellen van een nieuwe RI&E, waardoor we heel blij zijn met de door de studenten uitgevoerde werkzaamheden”. ~Ruben van der Kommer, algemeen directeur Komet Metaalwaren.

 

Komet Metaalwaren

Bezoek- en productieadres
Bruynvisweg 5, 1531 AX Wormer
Nederland

info@kometmetaalwaren.nl
075 – 63 53 014
084 – 839 07 58